Ett enkelt sätt att kommentera förslag till svensk standard

Sök

 

Läs

 

Kommentera

 

Tipsa

 

Använd sökfältet ovan eller bläddra per ämnesområde för att finna standarder som är relevanta för dig

Läs och granska aktuella förslag (registrering krävs) och fundera på hur de påverkar dig

Kommentera förslaget till svensk standard och hjälp till att utforma den

Vi gör det enkelt för dig att dela förslag med kollegor

 

Tjänsten Kommentera ger dig möjlighet att läsa och kommentera förslag till svensk standard från CEN, ISO och SIS.  Standardförslagen är tillgängliga kostnadsfritt för granskning och kommentering för alla som registrerar sig.

Du kan läsa mer om SIS remisser på sis.se/remisser. Remisser från SEK Svensk Elstandard finns här.

Det går att abonnera på nya förslag genom att klicka på ett ämnesområde av intresse. En lista på samtliga förslag finns här.

 

Några populära förslag

 

prEN 1996-1-2

Eurokod 6 - Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering

Svarsdatum: den 15 nov 2022

prEN 10051

Kontinuerligt varmvalsade band och plåt från band av olegerat och legerat stål - Toleranser för dimensioner och form

Svarsdatum: den 27 sep 2022

prEN ISO 4351

Geometriska produktspecifikationer (GPS) — Association

Svarsdatum: den 26 okt 2022

prEN 1997-1

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler

Svarsdatum: den 15 nov 2022