Ett enkelt sätt att kommentera förslag till svensk standard

Sök

 

Läs

 

Kommentera

 

Tipsa

 

Använd sökfältet ovan eller bläddra per ämnesområde för att finna standarder som är relevanta för dig

Läs och granska aktuella förslag (registrering krävs) och fundera på hur de påverkar dig

Kommentera förslaget till svensk standard och hjälp till att utforma den

Vi gör det enkelt för dig att dela förslag med kollegor

 

Tjänsten Kommentera ger dig möjlighet att läsa och kommentera förslag till svensk standard från CEN, ISO och SIS.  Standardförslagen är tillgängliga kostnadsfritt för granskning och kommentering för alla som registrerar sig.

Du kan läsa mer om SIS remisser på sis.se/remisser. Remisser från SEK Svensk Elstandard finns här.

Det går att abonnera på nya förslag genom att klicka på ett ämnesområde av intresse. En lista på samtliga förslag finns här.

 

Några populära förslag

 

prEN 15941

Hållbarhet hos byggnadsverk - Datakvalitet för miljöbedömning av produkter och byggnadsverk - Val och användning av data

Svarsdatum: den 6 dec 2022

prEN 15185

Möbler - Bedömning av ytors motstånd mot nötning

Svarsdatum: den 20 dec 2022

ISO/DIS 19735

Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Guidelines for mapping areas of increased risk of corrosion

Svarsdatum: den 24 jan 2023

prEN 17887-1

Byggnaders termiska egenskaper -In situ provning av hela byggnader -Del 1: Datainsamling för test av aggregerad värmeförlust

Svarsdatum: den 6 dec 2022