Byggstandardpaket

Kommittébeteckning: SIS/TK 179 (Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas)
Källa: SIS
Svarsdatum: den 13 sep 2021
Se merSe mindre
 

Detta dokument specificerar en provningsmetod och en klassindelning för justerbara och ej justerbara infästningsdon för fönster som omfattas av SS-EN 14351-1 med karmar av trä.
Detta dokument
− specificerar en provningsmetod för fastställande av lastupptagande förmåga hos infästningsdon till fönster med karmar av trä,
− anger en metod för att klassificera infästningsdon till fönster med karmar av trä baserat på infästningsdonens lastupptagande förmåga.