Byggstandardpaket

Kommittébeteckning: SIS/TK 189/AG 03 (Värme och kylsystem)
Källa: CEN
Svarsdatum: den 10 jun 2024
Se merSe mindre
 

This document specifies the requirements for the installation and commissioning of water-based heating, water-based cooling, and heating of domestic hot water (DHW) systems in buildings with a maximum operating temperature of 105 °C. This document does not cover superheated water systems and steam systems. This document covers the commissioning of the system as a whole, in case of new systems, renovations, replacement of equipment. It does not cover the specific commissioning requirements for these components (e.g. how to set fuel/air ratio on a burner). This document does not cover the installation or commissioning of attached systems (e.g. air conditioning, domestic hot water distribution, ventilation systems). This document covers only the technical requirements and does not cover any commercial or contractual arrangements between parties.

Ämnesområden: Generella regler
Kommittébeteckning: SIS/TK 184/AG 03 (Avjämnings- och beläggningsmassor)
Källa: CEN
Svarsdatum: den 15 jun 2024
Se merSe mindre
 

This document specifies a method for determining the moisture content of cementitious screed, calcium sulphate screed and magnesite screed made according to EN 13813.

Kommittébeteckning: SIS/TK 269/AG 01 (Presentation)
Källa:
Svarsdatum: den 17 jun 2024
Se merSe mindre
 

 I detta dokument anges sarskilda krav för versionshantering av byggdokument avseende — hur versioner av byggdokumentet betecknas, — hur andringar i förhallande till tidigare version tydliggörs i byggdokumentets versionshantering under den del av sin livscykel da dokumentet utgör underlag för upphandling eller produktion. Änmarkning Kraven i detta dokument ar detaljerade och kompletterar de översiktliga grundkrav som finns i SS-EN ISO 9431:2000 [2] utan att andra dem eller vara motstridiga.

Kommittébeteckning: SIS/TK 269/AG 01 (Presentation)
Källa:
Svarsdatum: den 17 jun 2024
Se merSe mindre
 

I detta dokument anges koder och benamningar för typer av handlingar och för status i gransknings- och gödkannandepröcessen. Dessa koder och benamningar ar avsedda att tillampas för alla dokument som anvands i bygg- och förvaltningspröcessens livscykel. Anmarkning Kraven i detta dokument ar specifika för den svenska byggsektorn och ar baserade pa SS-EN ISO 7200:2004 

Kommittébeteckning: SIS/TK 269/AG 01 (Presentation)
Källa:
Svarsdatum: den 17 jun 2024
Se merSe mindre
 

I detta dokument anges krav för innehall i och utformning av handlingsförteckningar i byggande och förvaltning

Kommittébeteckning: SIS/TK 269/AG 01 (Presentation)
Källa:
Svarsdatum: den 17 jun 2024
Se merSe mindre
 

 I detta dokument anges krav och rekommendationer för utformning av och innehall i namnruta för ritningar och andra dokument i teknisk dokumentation av hus och anlaggningar i den svenska byggsektorn. Anmarkning Kraven i detta dokument ar sarskilda för byggsektorn i Sverige och ar baserade pa SS-EN ISO 7200:2004 Detta dokument omfattar inte jarnvagsanlaggningar utan för dessa galler SS-EN 15016-1 [3].

Kommittébeteckning: SIS/TK 269/AG 03 (Terminologi och klassifikation)
Källa:
Svarsdatum: den 17 jun 2024
Se merSe mindre
 

Detta dokument omfattar termer och definitioner av vanligen förekommande dokument som används under en byggnads eller en anläggnings olika skeden i bygg- och förvaltningsprocessen. Engelska termer som medtagits utan hänvisning till standard ska endast betraktas som rekommendationer.