FAQ

FAQ för SIS tjänst Kommentera

Hur kan jag hålla koll på när det kommer nya förslag inom mitt område?

Klicka på  ett ämnesområde och klicka sedan på "abonnera", så får du automatiska mejl när ett nytt förslag in om det området publiceras på Kommentera.

Kan vem som helst lämna kommentarer på Kommentera?

Ja, vem som helst som registrerar sig på tjänsten med namn, e-postadress och organisation kan kommentera förslag.

Är det fortfarande möjligt att köpa förslagen i PDF-format?

Nej det går inte att köpa förslagen. De finns endast tillgängliga för läsning på kommentera.se.

Vad händer med de kommentarer som jag lämnar på Kommentera?

Samtliga kommentarer sammanställs och skickas efter avslutad kommentarsperiod till SIS sekretariat för den tekniska kommitté som ansvarar för förslaget. Kommittén går igenom och beaktar samtliga kommentarer.

Kommer mina kommentarer att beaktas?

Ja, de kommer att beaktas av ansvarig teknisk kommitté men det är inte säkert att de skickas vidare till ISO eller CEN. Det avgör den tekniska kommittén. Den som vill ha större påverkan är välkommen att kontakta den tekniska kommittén och även att bli deltagare i kommittén. Kontaktuppgifter till samtliga tekniska kommittéer finns på www.sis.se.

Kommer jag att få svar på vad som händer med mina kommentarer?

Nej, inte med automatik. Kontakta ansvarig projektledare för kommittén i fråga ifall du vill ha återkoppling på dina kommentarer. Kontaktuppgifter och övrig information till samtliga tekniska kommittéer finns på www.sis.se.

Hur vet jag när standarden publiceras?

Kontakta ansvarig projektledare för förslaget i fråga. Kontaktuppgifter till samtliga tekniska kommittéer finns på www.sis.se.