Invändiga ytskikt

Kommittébeteckning: SIS/TK 180 (Murverk och Puts)
Källa:
Svarsdatum: den 2 jul 2024
Se merSe mindre
 

 I detta dokument anges krav pa fabrikstillverkat lerputsbruk för putsning av vaggar och tak inomhus. Kraven omfattar egenskaper, provning och markning. Detta dokument ar avsett för:

a) lerputsbruk med appliceringstjocklekar pa minst 3 mm,

b) paketerade torrprodukter,

c) ballast enligt SS-EN 13139. Detta dokument ar inte avsett för:

d) stabiliserade lerputsbruk,

e) platstillverkade lerputsbruk.

Anmarkning För applicering av lerputsbruk, se SS-EN 13914-2 2