Fysisk planering. Stadsplanering

Se merSe mindre
 

Detta dokument har följande omfattning:

a) riktlinjer och vägledning för att säkerställa korrekt planering och skydd av träd vid arbeten samt främja träds överlevnad och kondition.

b) utformning av trädskyddsåtgärder, bedömning, planering och åtgärder för att minska negativ inverkan på träd som direkt eller indirekt berörs av arbeten.

c) rekommendationer för att undvika eller minimera skador på trädens rötter, stammar och kronor under byggaktiviteter och andra arbeten.

d) definitioner av relevanta termer och begrepp som används inom området arbeten vid träd.