Byggnadsprojektering

Ämnesområden: Hissar. Rulltrappor; Hissar
Kommittébeteckning: SIS/TK 211 (Hissar och rulltrappor)
Källa: CEN
Svarsdatum: den 2 sep 2021
Se merSe mindre
 

This document specifies the minimum requirements for the safe and independent access and use of lifts by persons, including persons with disabilities. It covers the needs of persons with disabilities according to Annex A.
NOTE For guidance on solutions for increased accessibility and usability, see Annex D.

Kommittébeteckning: SIS/TK 179 (Fönster, dörrar, portar, glasfasader och bygglas)
Källa: SIS
Svarsdatum: den 13 sep 2021
Se merSe mindre
 

Detta dokument specificerar en provningsmetod och en klassindelning för justerbara och ej justerbara infästningsdon för fönster som omfattas av SS-EN 14351-1 med karmar av trä.
Detta dokument
− specificerar en provningsmetod för fastställande av lastupptagande förmåga hos infästningsdon till fönster med karmar av trä,
− anger en metod för att klassificera infästningsdon till fönster med karmar av trä baserat på infästningsdonens lastupptagande förmåga.