Hissar

Ämnesområden: Hissar. Rulltrappor; Hissar
Kommittébeteckning: SIS/TK 211 (Hissar och rulltrappor)
Källa: SIS
Svarsdatum: den 21 dec 2021
Se merSe mindre
 

Detta dokument specificerar krav för branddetekterade säkra hisszoner för att kunna fortsätta använda hissar för utrymning vid brand.
Detta dokument är inte avsett att användas för utrymning av andra orsaker såsom bombhot eller andra nödsituationer, även om det kan vara användbart även vid sådana tillfällen.
Detta dokument är endast avsett för person- och varupersonhissar som omfattas av EU:s hissdirektiv 2014/33/EU, installerade i byggnadsverk.
Detta dokument omfattar inte krav för räddningshissar eller krav för hissar för assisterad utrymning.
Anmärkning 1 Krav för räddningshissar specificeras i SS-EN 81-72.
Anmärkning 2 Krav för hissar för assisterad utrymning specificeras i SIS-CEN/TS 81-76.
Anmärkning 3 Hissars funktion i händelse av brand specificeras i SS-EN 81-73.
Anmärkning 4 Se figur 2 för en branddetekterad säker hisszon i ett byggnadsverk.