Naturvetenskap och tillämpad vetenskap

Ämnesområden: Livsmedelsmikrobiologi
Kommittébeteckning: SIS/TK 435 (Livsmedel och foder.)
Källa: CEN
Svarsdatum: den 9 okt 2023
Se merSe mindre
 

ISO 6887-1:2017 defines general rules for the aerobic preparation of the initial suspension and of dilutions for microbiological examinations of products intended for human or animal consumption.
ISO 6887-1:2017 is applicable to the general case and other parts apply to specific groups of products as mentioned in the foreword. Some aspects might also be applicable to molecular methods where matrices can be associated with inhibition of the PCR steps and consequently affect the test result.
ISO 6887-1:2017 excludes preparation of samples for both enumeration and detection test methods where preparation instructions are detailed in specific International Standards.

Kommittébeteckning: SIS/TK 466 (Belägenhetsadresser)
Källa: SIS
Svarsdatum: den 13 okt 2023
Se merSe mindre
 

I detta dokument:
— beskrivs det svenska adressystemet för belägenhetsadresser,
— anges krav och rekommendationer för den geografiska indelning som svenska kommuner utgår ifrån vid adressättning av platser,
— beskrivs hur en adress är uppbyggd och regler för adresskomponenter i belägenhetsadresser för gatuadresser, byadresser, gårdsadresser och metertalsadresser.
Detta dokument omfattar inte interna hänvisningar i en byggnad eller inom en anläggning