Skeppbyggnadteknik och marina konstruktioner

Ämnesområden: Skrov och skrovdelar
Kommittébeteckning: SIS/TK 477 (Skeppsteknik och Marin Teknologi)
Källa: SIS
Svarsdatum: den 6 aug 2024
Se merSe mindre
 

Denna standard ersätter VIS 21 och skiljer sig därifrån genom att hål i plåt för ytterdörrar ändrats i konsekvens med ändrade höjder för dörrar, att hål i plåt för branddörrar, klass A, införts och att hål i plåt för innerdörrar av trä samt för kylrumsdörrar utgått.

Angivna tröskelhöjder på sidan 3 är godkända av Sjöfartsverket, Sjöfartsdirektoratet (Norge), Det norske Veritas och Lloyds Register of Shipping.

I händelse av tvist om tolkningen av denna standard skall den svenska versionen gälla före den engelska översättningen.

Ämnesområden: Skrov och skrovdelar
Kommittébeteckning: SIS/TK 477 (Skeppsteknik och Marin Teknologi)
Källa: SIS
Svarsdatum: den 6 aug 2024
Se merSe mindre
 

Denna standard omfattar metoder för hållfasthetsprovning av dörrar.

Standarden omfattar två metoder.

Metod 1, vakuummetod, för belastningar t o m 0,06 N/mm2

Metod 2, tryckmetod, for belastningar t o m 0,25 N/mm2.

Provningsmetoderna gäller som rekommendation i avvaktan på närmare erfarenheter från tillämpningen.

Överenskommelse om tillämpning får träffas mellan tillverkare, köpare och berörd myndighet i varje enskilt fall.

Standarden överensstämmer med motsvarande standarder i de övriga nordiska länderna

1 N/mm2 = 1 MPa

I händelse av tvist om tolkningen av denna standard skall den svenska versionen gälla före den engelska översättningen.