Ett enkelt sätt att kommentera förslag till svensk standard

Sök

 

Läs

 

Kommentera

 

Tipsa

 

Använd sökfältet ovan eller bläddra per ämnesområde för att finna standarder som är relevanta för dig

Läs och granska aktuella förslag (registrering krävs) och fundera på hur de påverkar dig

Kommentera förslaget till svensk standard och hjälp till att utforma den

Vi gör det enkelt för dig att dela förslag med kollegor

 

Tjänsten Kommentera ger dig möjlighet att läsa och kommentera förslag till svensk standard från CEN, ISO och SIS.  Standardförslagen är tillgängliga kostnadsfritt för granskning och kommentering för alla som registrerar sig.

SIS fullständiga remisser går att köpa på sis.se/remisser. Remisser från SEK Svensk Elstandard finns här.

Det går att abonnera på nya förslag genom att klicka på ett ämnesområde av intresse. En lista på samtliga förslag finns här.

 

Några populära förslag

 

prEN 1789

Sjuktransportfordon och utrustning - Vägambulanser

Svarsdatum: den 19 mar 2019

ISO/DIS 20539

Translation, interpreting and related technology - Vocabulary

Svarsdatum: den 3 apr 2019

ftSS 2875

Brand och räddning - Utrymningsplaner - Symboler

Svarsdatum: den 28 mar 2019

prEN 15273-1:2018

Järnvägar - Profiler - Del 1:

Svarsdatum: den 21 mar 2019