Ett enkelt sätt att kommentera förslag till svensk standard

Sök

 

Läs

 

Kommentera

 

Tipsa

 

Använd sökfältet ovan eller bläddra per ämnesområde för att finna standarder som är relevanta för dig

Läs och granska aktuella förslag (registrering krävs) och fundera på hur de påverkar dig

Kommentera förslaget till svensk standard och hjälp till att utforma den

Vi gör det enkelt för dig att dela förslag med kollegor

 

Tjänsten Kommentera ger dig möjlighet att läsa och kommentera förslag till svensk standard från CEN, ISO och SIS.  Standardförslagen är tillgängliga kostnadsfritt för granskning och kommentering för alla som registrerar sig.

Du kan läsa mer om SIS remisser på sis.se/remisser. Remisser från SEK Svensk Elstandard finns här.

Det går att abonnera på nya förslag genom att klicka på ett ämnesområde av intresse. En lista på samtliga förslag finns här.

 

Några populära förslag

 

ftSS 41000

Kvalitetssäkring av HVB - Upphandlingsvägledning

Svarsdatum: den 20 nov 2020

CEN/prEN 1990

Eurokod - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk

Svarsdatum: den 1 nov 2020

prEN ISO 10209

Teknisk produktdokumentation - Termer och definitioner - Termer för tekniska ritningar, produktdefinitioner och dokumentation

Svarsdatum: den 13 nov 2020

prEN 1993-1-1

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader

Svarsdatum: den 9 nov 2020