Ett enkelt sätt att kommentera förslag till svensk standard

Sök

 

Läs

 

Kommentera

 

Tipsa

 

Använd sökfältet ovan eller bläddra per ämnesområde för att finna standarder som är relevanta för dig

Läs och granska aktuella förslag (registrering krävs) och fundera på hur de påverkar dig

Kommentera förslaget till svensk standard och hjälp till att utforma den

Vi gör det enkelt för dig att dela förslag med kollegor

 

Tjänsten Kommentera ger dig möjlighet att läsa och kommentera förslag till svensk standard från CEN, ISO och SIS.  Standardförslagen är tillgängliga kostnadsfritt för granskning och kommentering för alla som registrerar sig.

Du kan läsa mer om SIS remisser på sis.se/remisser. Remisser från SEK Svensk Elstandard finns här.

Det går att abonnera på nya förslag genom att klicka på ett ämnesområde av intresse. En lista på samtliga förslag finns här.

 

Några populära förslag

 

SS 854000

Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner - Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling

Svarsdatum: den 26 aug 2020

ISO/DIS 37000

Ledning och styrning av organisationer

Svarsdatum: den 21 aug 2020

ISO/DIS 37002

Ledningssystem för visselblåsning - Vägledning

Svarsdatum: den 21 aug 2020

ISO/DIS 21502

Project, programme and portfolio management - Guidance on project management

Svarsdatum: den 18 aug 2020