Ett enkelt sätt att kommentera förslag till svensk standard

Sök

 

Läs

 

Kommentera

 

Tipsa

 

Använd sökfältet ovan eller bläddra per ämnesområde för att finna standarder som är relevanta för dig

Läs och granska aktuella förslag (registrering krävs) och fundera på hur de påverkar dig

Kommentera förslaget till svensk standard och hjälp till att utforma den

Vi gör det enkelt för dig att dela förslag med kollegor

 

Tjänsten Kommentera ger dig möjlighet att läsa och kommentera förslag till svensk standard från CEN, ISO och SIS.  Standardförslagen är tillgängliga kostnadsfritt för granskning och kommentering för alla som registrerar sig.

Du kan läsa mer om SIS remisser på sis.se/remisser. Remisser från SEK Svensk Elstandard finns här.

Det går att abonnera på nya förslag genom att klicka på ett ämnesområde av intresse. En lista på samtliga förslag finns här.

 

Några populära förslag

 

prEN 17398

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård - Minimikrav för personcentrerad vård

Svarsdatum: den 13 aug 2019

ISO/DIS 128-1

Teknisk produktdokumentation (TPD) - Allmänna ritregler - Del 1: Introduktion och index

Svarsdatum: den 9 aug 2019

prEN ISO 128-100

Teknisk produktdokumentation (TPD) - Allmänna ritregler - Del 100: Index

Svarsdatum: den 3 sep 2019

ISO/DIS 1382

Gummi - Ordlista

Svarsdatum: den 12 aug 2019