Ett enkelt sätt att kommentera förslag till svensk standard

Sök

 

Läs

 

Kommentera

 

Tipsa

 

Använd sökfältet ovan eller bläddra per ämnesområde för att finna standarder som är relevanta för dig

Läs och granska aktuella förslag (registrering krävs) och fundera på hur de påverkar dig

Kommentera förslaget till svensk standard och hjälp till att utforma den

Vi gör det enkelt för dig att dela förslag med kollegor

 

Tjänsten Kommentera ger dig möjlighet att läsa och kommentera förslag till svensk standard från CEN, ISO och SIS.  Standardförslagen är tillgängliga kostnadsfritt för granskning och kommentering för alla som registrerar sig.

Du kan läsa mer om SIS remisser på sis.se/remisser. Remisser från SEK Svensk Elstandard finns här.

Det går att abonnera på nya förslag genom att klicka på ett ämnesområde av intresse. En lista på samtliga förslag finns här.

 

Några populära förslag

 

prEN 17500

Quality of care and support for older people

Svarsdatum: den 19 jun 2020

prEN ISO 1463

Oorganiska ytbeläggningar - Bestämning av skikttjocklek med mikroskop

Svarsdatum: den 29 jun 2020

ISO/DIS 21498-2

Eldrivna vägfordon - Elektriska specifikationer och provningar för system och komponenter i spänningsklass B - Del 2: Elprovningar för komponenter

Svarsdatum: den 9 jun 2020

ISO/DIS 14738

Maskinsäkerhet - Antropometriska krav vid utformning av maskinarbetsplatser inom industri- och tjänstesektor

Svarsdatum: den 8 jun 2020