Ett enkelt sätt att kommentera förslag till svensk standard

Sök

 

Läs

 

Kommentera

 

Tipsa

 

Använd sökfältet ovan eller bläddra per ämnesområde för att finna standarder som är relevanta för dig

Läs och granska aktuella förslag (registrering krävs) och fundera på hur de påverkar dig

Kommentera förslaget till svensk standard och hjälp till att utforma den

Vi gör det enkelt för dig att dela förslag med kollegor

 

Tjänsten Kommentera ger dig möjlighet att läsa och kommentera förslag till svensk standard från CEN, ISO och SIS.  Standardförslagen är tillgängliga kostnadsfritt för granskning och kommentering för alla som registrerar sig.

Du kan läsa mer om SIS remisser på sis.se/remisser. Remisser från SEK Svensk Elstandard finns här.

Det går att abonnera på nya förslag genom att klicka på ett ämnesområde av intresse. En lista på samtliga förslag finns här.

 

Några populära förslag

 

EN ISO 10218-2

Robotik – Säkerhetskrav för robotsystem i industriell miljö – Del 2: Robotsystem, robotapplikationer och robotcellintegration

Svarsdatum: den 26 feb 2021

ISO/DIS 16396-2

Plast - Press- och sprutmaterial av amidplast - Del 2: Framställning av prov och egenskapsbestämning

Svarsdatum: den 26 jan 2021

prEN 1757

Maskinsäkerhet - Industritruckar - Manuellt drivna plattformstruckar

Svarsdatum: den 4 feb 2021

ISO/DIS 23629-7

UAS traffic management (UTM) — Part 7: Data model for spatial data

Svarsdatum: den 5 feb 2021