Ett enkelt sätt att kommentera förslag till svensk standard

Sök

 

Läs

 

Kommentera

 

Tipsa

 

Använd sökfältet ovan eller bläddra per ämnesområde för att finna standarder som är relevanta för dig

Läs och granska aktuella förslag (registrering krävs) och fundera på hur de påverkar dig

Kommentera förslaget till svensk standard och hjälp till att utforma den

Vi gör det enkelt för dig att dela förslag med kollegor

 

Tjänsten Kommentera ger dig möjlighet att läsa och kommentera förslag till svensk standard från CEN, ISO och SIS.  Standardförslagen är tillgängliga kostnadsfritt för granskning och kommentering för alla som registrerar sig.

SIS fullständiga remisser går att köpa på sis.se/remisser. Remisser från SEK Svensk Elstandard finns här.

Det går att abonnera på nya förslag genom att klicka på ett ämnesområde av intresse. En lista på samtliga förslag finns här.

 

Några populära förslag

 

prEN 10210-2

Hot finished steel structural hollow sections - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties

Svarsdatum: den 23 okt 2018

prEN 17277

Hydrometri - Mätningskrav och klassificering av instrument för mätning av regnintensitet

Svarsdatum: den 23 okt 2018

prEN 10219-2

Kallformade svetsade konstruktionsrör - Del 2: Tekniska leveransbestämmelser

Svarsdatum: den 6 nov 2018

ISO/IEC DIS 15434

Informationstekink - AutoID tekniker - Syntax för databärare med hög kapacitet för automatisk datafångst

Svarsdatum: den 31 okt 2018