Ett enkelt sätt att kommentera förslag till svensk standard

Sök

 

Läs

 

Kommentera

 

Tipsa

 

Använd sökfältet ovan eller bläddra per ämnesområde för att finna standarder som är relevanta för dig

Läs och granska aktuella förslag (registrering krävs) och fundera på hur de påverkar dig

Kommentera förslaget till svensk standard och hjälp till att utforma den

Vi gör det enkelt för dig att dela förslag med kollegor

 

Tjänsten Kommentera ger dig möjlighet att läsa och kommentera förslag till svensk standard från CEN, ISO och SIS.  Standardförslagen är tillgängliga kostnadsfritt för granskning och kommentering för alla som registrerar sig.

Du kan läsa mer om SIS remisser på sis.se/remisser. Remisser från SEK Svensk Elstandard finns här.

Det går att abonnera på nya förslag genom att klicka på ett ämnesområde av intresse. En lista på samtliga förslag finns här.

 

Några populära förslag

 

ftSS 12000

Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan

Svarsdatum: den 14 feb 2020

ISO/DIS 22739

Blockchain and distributed ledger technologies - Terminology

Svarsdatum: den 18 dec 2019

prEN ISO 3381

Järnvägar - Akustik - Mätning av buller invändigt i spårfordon

Svarsdatum: den 11 dec 2019

prEN ISO 16283-2

Byggakustik - Fältmätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 2: Stegljudsisolering

Svarsdatum: den 16 dec 2019