Ett enkelt sätt att kommentera förslag till svensk standard

Sök

 

Läs

 

Kommentera

 

Tipsa

 

Använd sökfältet ovan eller bläddra per ämnesområde för att finna standarder som är relevanta för dig

Läs och granska aktuella förslag (registrering krävs) och fundera på hur de påverkar dig

Kommentera förslaget till svensk standard och hjälp till att utforma den

Vi gör det enkelt för dig att dela förslag med kollegor

 

Tjänsten Kommentera ger dig möjlighet att läsa och kommentera förslag till svensk standard från CEN, ISO och SIS.  Standardförslagen är tillgängliga kostnadsfritt för granskning och kommentering för alla som registrerar sig.

SIS fullständiga remisser går att köpa på sis.se/remisser. Remisser från SEK Svensk Elstandard finns här.

Det går att abonnera på nya förslag genom att klicka på ett ämnesområde av intresse. En lista på samtliga förslag finns här.

 

Några populära förslag

 

ftSS 193000

Sustainable urban food production: General guideline - Terminology and Definitions

Svarsdatum: den 29 jun 2016

prEN ISO 13943

Brandsäkerhet - Ordlista

Svarsdatum: den 7 jul 2016

prEN 12094-8

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 8 : Krav och provningmetoder för flexibla anordningar

Svarsdatum: den 12 aug 2016

ftSS 155173

Eldningsoljor - Bestämning av xylenekvivalent

Svarsdatum: den 30 jun 2016