Byggstandardpaket

Ämnesområden: Generella regler
Kommittébeteckning: SIS/TK 269 (Bygg- och förvaltningsdokumentation)
Källa: SIS
Svarsdatum: den 21 jun 2018
Se merSe mindre
 

Denna standard definierar steg i kvalitetsgranskning av ritningar och andra dokument. Standarden är avsedd att tillämpas för alla dokument som används i bygg- och förvaltningsprocessen under dokumentens hela livscykel.

Kommittébeteckning: SIS/TK 269 (Bygg- och förvaltningsdokumentation)
Källa: SIS
Svarsdatum: den 21 jun 2018
Se merSe mindre
 

Denna standard ger vägledning för utformning av namnrutan och definierar innehåll i namnrutan för ritningar och andra dokument som ingår i teknisk dokumentation av hus och anläggningar.