Dörrar och fönster

Kommittébeteckning: SIS/TK 156 (Plast)
Källa: CEN
Svarsdatum: den 13 feb 2018
Se merSe mindre
 

This document specifies a method for exposing specimens made from poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles to xenon-arc radiation, in order to assess changes in characteristics.

It is applicable to PVC based profiles including those covered with foil, lacquered or coextruded.

NOTE The determination of changes in colour and variations of properties after exposure of PVC based profiles to xenon-arc radiation is described in an informative Annex A.

Ämnesområden: Dörrar och fönster
Kommittébeteckning: SIS/TK 179 (Fönster, dörrar, portar, glasfasader, beslag och bygglas)
Källa: SIS
Svarsdatum: den 12 mar 2018
Se merSe mindre
 

Denna standard anger klassning, krav och provningsmetoder på spanjoletter och deras slutbleck, främst avsedda för fönster, vädringsluckor, dörrar och fönsterdörrar. Standarden omfattar dessutom anvisningar för produktinformation och märkning.

Denna standard är främst avsedd för spanjoletter med slutbleck till produkter med en normal springbredd.

ANM: Om större springbredd är aktuell, måste krav avseende kolvutsprång, dvs kolvlängd utanför kantskena, ökas i motsvarande grad.

Denna standard omfattar krav och provning avseende manöverbarhet, förslitning och mekanisk hållfasthet samt krav på produktinformation och märkning.

För mekanisk hållfasthet provas spanjoletter med avseende på infästning, sidolast och förregling. Slutbleck provas enligt SS-EN 12209.

ANM: Slutbleck kan också provas enligt SSF 1094.

Definitioner för lås och deras olika benämningar ges i SS 2218.