Byggnader

Ämnesområden: Byggnader: allmänt
Kommittébeteckning: SIS/TK 189 (Innemiljö och energianvändning i byggnader)
Källa: CEN
Svarsdatum: den 18 aug 2020
Se merSe mindre
 

This part of ISO 11855 establishes requirements for the installation of embedded radiant heating and cooling systems. It specifies general and uniform requirements for the design and construction of heating and cooling floors, ceiling and wall structures to ensure that the heating/cooling systems are suited to the particular application. The requirements specified by this part of ISO 11855 are applicable only to the components of the heating/cooling systems and the elements which are part of the heating/cooling surface and which are installed due to the heating/cooling systems.

This part of ISO 11855 is applicable to water-based embedded surface heating and cooling systems in residential, commercial and industrial buildings. The methods apply to systems integrated into the wall, floor or ceiling construction without any open-air gaps, but are not applicable to panel systems with open-air gaps which are not integrated into the building structure.

Kommittébeteckning: SIS/TK 188 (Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong)
Källa: CEN
Svarsdatum: den 1 sep 2020
Se merSe mindre
 

(1) Denna del 1-4 av EN 1993 ger kompletterande regler för dimensionering av byggnader och anläggning-ar som utvidgar och modifierar tillämpningen av EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-5 och EN 1993-1-8 till austenitiska, austentiskt-ferritiska (duplexa) och ferritiska rostfria stål. ANM. 1 Information om rostfria ståls beständighet ges i bilaga A. ANM. 2 Utförande av bärverk i rostfritt stål täcks av EN 1090. ANM. 3 Riktlinjer för ytterligare behandling, inklusive värmebehandling, ges i EN 10088.