Byggnadsstommar

Kommittébeteckning: SIS/TK 188 (Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong)
Källa: CEN
Svarsdatum: den 1 sep 2020
Se merSe mindre
 

(1) Denna del 1-4 av EN 1993 ger kompletterande regler för dimensionering av byggnader och anläggning-ar som utvidgar och modifierar tillämpningen av EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, EN 1993-1-5 och EN 1993-1-8 till austenitiska, austentiskt-ferritiska (duplexa) och ferritiska rostfria stål. ANM. 1 Information om rostfria ståls beständighet ges i bilaga A. ANM. 2 Utförande av bärverk i rostfritt stål täcks av EN 1090. ANM. 3 Riktlinjer för ytterligare behandling, inklusive värmebehandling, ges i EN 10088.