Copyright

Villkor för samtliga våra tjänster och varor.

Upphovsrätt och standarder – så hänger det ihop.

SIS har tagit fram en broschyr som ska hjälpa dig som användare och köpare av nationella och internationella standarder från SIS, CEN och ISO att dra fördel av de möjligheter som tillgängligheten av standarder innebär. Och detta utan att du riskerar att bryta mot upphovsrätten och missbruka immateriella rättigheter.

Läs mer i broschyren Upphovsrätt och standarder