Metallkonstruktioner

Kommittébeteckning: SIS/TK 188 (Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong)
Källa: CEN
Svarsdatum: den 9 nov 2020
Se merSe mindre
 

(1) Eurokod 3 kan tillämpas för projektering av byggnader och anläggningar av stål. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk – avseende säkerhet och funktion hos bärverk samt grunderna för deras dimensionering och verifiering. (2) Eurokod 3 behandlar endast krav på bärförmåga, funktion, beständighet och motståndsförmåga mot brand. Andra krav, t ex avseende termisk eller akustisk isolering, omfattas inte. (3) Eurokod 3 är avsedd att användas tillsammans med: — EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk — EN 1991: Laster på bärverk — ENs, ETAGs och ETAs för byggprodukter tillämpliga för stålkonstruktioner — EN 1090: Utförande av stålkonstruktioner — EN 1992 till EN 1999 där bärverk i stål och stålkonstruktioner hänvisas till (4) Eurokod 3 är uppdelad i följande delar: EN 1993-1 Dimensionering av stålkonstruktioner : Allmänna regler och regler för byggnader. EN 1993-2 Dimensionering av stålkonstruktioner: Broar. EN 1993-3 Dimensionering av stålkonstruktioner: Torn, master och skorstenar. EN 1993-4 Dimensionering av stålkonstruktioner: Silor, cisterner och rörledningar. EN 1993-5 Dimensionering av stålkonstruktioner: Pålar och spont. EN 1993-6 Dimensionering av stålkonstruktioner: Kranbanor.