Produktionsteknik

Ämnesområden: Svetsmetoder
Kommittébeteckning: SIS/TK 134 (Svetsteknik)
Källa: CEN
Svarsdatum: den 23 okt 2019
Se merSe mindre
 

Detta dokument beskriver hur ett preliminärt svetsdatablad kvalificeras genom svetsprocedurkontroll. Detta dokument gäller för produktionssvetsning, reparationssvetsning och måttpåsvetsning. Detta dokument anger villkoren för utförande av svetsprocedurkontroll och giltighetsområdet för svetsprocedurer för alla praktiska svetsarbeten inom detta dokuments giltighet. Det primära syftet med kvalificering av svetsprocedurer är att påvisa att den sammanfogningsmetod som föreslås för konstruktionen kan åstadkomma förband som har de nödvändiga mekaniska egenskaperna för den avsedda tillämpningen. Två nivåer av svetsprocedurkontroller ges för att tillämpas på många olika typer av svetsade produkter. De betecknas som nivå 1 och 2. I nivå 2 är omfattningen av provning och giltigheten för kvalificering mer restriktiv än i nivå 1. Procedurkontroll som utförs för nivå 2 kvalificerar automatiskt för kraven i nivå 1, men inte tvärt om. När ingen nivå fordras i ett avtal eller en tillämpningsstandard gäller alla krav för nivå 2. Detta dokument gäller för båg- och gassvetsning av stål i alla formvaror och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar i alla formvaror. Båg- och gassvetsning täcks av följande metoder enligt SS-EN ISO 4063.

Kommittébeteckning: SIS/TK 275 (Verktygsmaskiner - Säkerhet)
Källa: CEN
Svarsdatum: den 29 nov 2019
Se merSe mindre
 

This International Standard specifies safety requirements and/or protective measures, applicable to EDM equipment and EDM systems, such as

— manually controlled EDM die sinking or EDM drilling machines;

— numerically controlled EDM die sinking or EDM drilling machines, and

— numerically controlled EDM wire cutting machines.

intended to be adopted by persons undertaking the design, construction, installation and/or supply of such equipment. This International Standard also includes information to be provided by the manufacturer to the user.

This International Standard is not applicable to arc eroding and electro-chemical machining equipment.

This International Standard takes account of the precondition of the intended use as well as the reasonably foreseeable misuse, in normal workshop environments and non-explosive atmospheres, including transportation, installation, setting, maintenance, repair and dismantling for removal or disposal of EDM equipment and EDM systems.

This International Standard is also applicable to auxiliary devices essential for EDM processing.

This International Standard deals with all significant hazards, hazardous situations or hazardous events relevant to EDM equipment and EDM systems, where they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4).

This International Standard is intended to apply to machines manufactured after the date of publication of this International Standard.

Kommittébeteckning: SIS/TK 134 (Svetsteknik)
Källa: ISO
Svarsdatum: den 2 dec 2019
Se merSe mindre
 

This International Standard specifies the classification of fluxes used for brazing metals and characterizes these fluxes on the basis of their properties and use, and gives technical delivery conditions and health and safety precautions.