Sociologi. Service. Företagsorganisation och företagsledning. Administration. Transport Administration

Se merSe mindre
 

This Recommendation | International Standard gives guidelines for information security controls applicable to the provision and use of cloud services by providing:

– additional implementation guidance for relevant controls specified in ISO/IEC 27002;

– additional controls with implementation guidance that specifically relate to cloud services.

This Recommendation | International Standard provides controls and implementation guidance for both cloud service providers and cloud service customers.

Kommittébeteckning: SIS/TK 597 (Kvalitetssäkring av HVB)
Källa: SIS
Svarsdatum: den 20 nov 2020
Se merSe mindre
 

Detta dokument specificerar grundläggande krav på tjänster för omvårdnad och behandling till brukare på HVB oavsett driftsform. Med grundläggande krav avses krav som kan tillämpas på samtliga HVB, oavsett verksamhetsinriktning och huvudman. Detta dokument är avsett att kunna användas vid kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av tjänster för omvårdnad och behandling på HVB. Den är även avsedd att kunna användas som underlag vid upphandling, insatsbeställning vid individavtal, utbildning, tillsyn och certifiering.

Kommittébeteckning: SIS/TK 255 (Intelligenta transportsystem)
Källa: ISO
Svarsdatum: den 14 dec 2020
Se merSe mindre
 

This Document specifies:

— the Localized Message (LM) format: an NPDU of a networking & transport layer protocol that does not support routing of a packet through a network;

— the Service Advertisement Message (SAM): an APDU to be transported in e.g. an LM;

— the Service Response Message (SRM): an APDU acknowledging a SAM that offered a service based on an ITS application class,[2] to be transported in e.g. an LM;

— related basic requirements for procedures.

Specifications are partly done by normative references to IEEE 1609.3™-2016.

NOTE These message format specifications and basic procedures need to be complemented by complete procedures and SAP specifications according to the context of usage, i.e. an ITS station specified in ISO 21217,[4] or a WAVE device specified in IEEE 1609.0,[13] or any other context.