Generella standarder inom brandskydd

Kommittébeteckning: SIS/TK 181/AG 02 (Produktrelaterade brandtekniska utlåtanden)
Källa:
Svarsdatum: den 10 jun 2024
Se merSe mindre
 

 I detta dokument anges krav och ger rekommendationer för brandtekniska bedömningar av byggprodukter som inte omfattas av harmoniserade europeiska produktstandarder (hEN) eller europeiska bedömningsdökument (EAD). Detta dokument ar tillampbart för namnda byggprodukter vid de tillfallen da artikel 5 i Byggpröduktförördningen aberöpas och da prestandadeklaration inte upprattas och ingen CE-markning sker.