Utsläpp från stationära källor

Kommittébeteckning: SIS/TK 423 (Luftkvalitet)
Källa: SIS
Svarsdatum: den 31 mar 2023
Se merSe mindre
 

Detta dokument beskriver mätprinciper, mätutrustning, provtagning och analysmetodik för bestämning av halten kolväteföreningar i aerosolform i ventilationsluft från i första hand industriella tillverkningsprocesser som genererar oljeemissioner.
Vidare specificerar dokumentet prestandakrav på mätutrustningen, dess handhavande och mätförhållandena i anläggningen.
Detta dokument hanterar inte oljedimma i arbetsmiljö. Dokumentets metod kan inte användas för bestämning av olika partikelstorlekar.

Kommittébeteckning: SIS/TK 423 (Luftkvalitet)
Källa: ISO
Svarsdatum: den 2 apr 2023
Se merSe mindre
 

This document specifies a method for the determination of sulfur dioxide (SO2) in flue gas of stationary sources and describes the fundamental structure and the key performance characteristics of automated
measuring systems.
The method allows continuous monitoring with permanently installed measuring systems of SO2 emissions.
This document describes extractive systems and in situ (non-extractive) systems in connection with a range of analysers that operate using, for example, the following principles:
— non-dispersive infrared absorption (NDIR);
— Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy;
— laser spectroscopic technique or tunable laser spectroscopy (TLS);
— non-dispersive ultraviolet absorption (NDUV);
— differential optical absorption spectroscopy (DOAS);
Other equivalent instrumental methods can be used provided they meet the minimum performance requirements specified in this document. The measuring system can be validated with reference materials, in accordance with this document, or comparable methods.
Automated measuring system (AMS) based on the principles listed above has been used successfully in this application for the measuring ranges as shown in (Annex E).