Miljöprojekt

Kommittébeteckning: SIS/TK 626 (Mätning av sociala och miljömässiga effekter)
Källa: SIS
Svarsdatum: den 25 dec 2023
Se merSe mindre
 

I detta dokument anges termer och definitioner för mätning av sociala och miljömässiga effekter.

Kommittébeteckning: SIS/TK 626 (Mätning av sociala och miljömässiga effekter)
Källa: SIS
Svarsdatum: den 25 dec 2023
Se merSe mindre
 

I detta dokument anges krav och vägledning för planering av datainsamling avseende utfall och orsakssamband vid mätning av sociala och miljömässiga effekter. Dokumentet anger därmed inte krav och vägledning för hela effektmätningsprocessen. Kraven i dokumentet är fokuserade på vad den aktuella planeringen behöver innefatta och inte på genomförandet av datainsamlingen. Dokumentet ger därmed inte en beskrivning av hur effektmätning genomförs i sin helhet, utan tillhandahåller en ram för en central del av effektmätning.