Handel. Kommersiella funktioner. Marknadsföring

Se merSe mindre
 

I detta dokument anges krav på leverantörer för att vid en organisations inköp kunna betraktas som ett säkert leverantörsval.
Dokumentet riktar sig till alla typer av leverantörer, det vill säga såväl privata som offentliga, svenska som utländska samt oavsett organisationsform, bransch, storlek och produkt eller tjänst som tillhandahålls.