Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster

Kommittébeteckning: SIS/TK 203 (Eurokoder)
Källa:
Svarsdatum: den 8 sep 2024
Se merSe mindre
 

Boverkets införande av nya byggregler medför konsekvenser för eurokoderna och deras tillämpning. Boverket hänvisar i det nya författningsförslaget för bärförmåga, stadga och beständighet till att eurokoderna med svenska nationella bilagor kan användas för att uppfylla kraven i författningsförslaget. Boverkets författningsförslag är utformat på ett annat sätt än EKS vilket medför att den inte längre kommer kunna fungera som nationell bilaga till eurokoderna på ett effektivt sätt.

Dessa förändringar leder till att nya nationella bilagor behöver tas fram för att underlätta tillämpningen i Sverige av eurokodernas nuvarande utgåvor från första generationen. Dessa behövs även för att Boverket ska kunna hänvisa till eurokoderna med svenska nationella bilagor i författningsförslaget (BFS 2025:xxx).

SIS/TK 203 har utarbetat det förslag till nationell bilaga, som presenteras i denna remiss.