Betong och betongprodukter

Kommittébeteckning: SIS/TK 180 (Murverk och Puts)
Källa: CEN
Svarsdatum: den 18 jan 2018
Se merSe mindre
 

This European Standard specifies a method for determining the flexural and compressive strength of moulded mortar specimens.