Markarbete. Utgrävning. Grundläggning. Arbete under jord

Se merSe mindre
 

Modifications to 1.1, Scope of prEN 1990-1

In the title of the Clause, replace EN 1990 with prEN 1990-1.

Add a new paragraph (2), then have the following subclauses automatically renumbered:

“(2) This document is also applicable for existing structures, with the additional provisions given in prEN 1990-2.”

Replace the new paragraph (3) and (4) with:

“(3) This document is intended to be used in conjunction with the other Eurocodes for buildings and civil engineering works, including temporary structures.

(4) This document describes the basis for structural and geotechnical verification according to the limit state principle.”

Delete the old paragraph (5):

“(5) This document is also applicable for:

— structural assessment of existing structures;

— developing the design of repairs, improvements and alterations;

— assessing changes of use.

NOTE Additional or amended provisions can be necessary.”

Replace the paragraph (6) with:

“(6) This document is also applicable for structures where materials or actions outside the scope of EN 1991 (all parts) to EN 1999 (all parts) are involved.

NOTE In this case, additional or amended provisions can be necessary.” 

Se merSe mindre
 

(1) This document provides provisions for the assessment of existing structures, including geotechnical structures, and the general principles for interventions, to be used in conjunction with prEN 1990-1. NOTE This document is based on the general requirements and principles of structural reliability provided in prEN 1990-1.

(2) Unless otherwise specified, prEN 1990-1 applies.

(3) This document covers general principles regarding actions for assessment, complementing EN 1991 (all parts).

NOTE Provisions for seismic actions due to earthquake are provided in EN 1998-3.

(4) This document does not cover the design of new structural parts that will be integrated into an existing structure.

NOTE For the design of new structural parts, see prEN 1990-1.

(5) This document does not provide:

— specific rules for initiation of assessment;

— specific rules on how to undertake interventions that may be carried out as a result of an assessment;

— material-specific technical provisions for existing structures;

— provisions for seismic assessment and retrofitting of existing structures.

NOTE For provisions for seismic assessment and retrofitting of existing structures, see EN 1998-3.

Se merSe mindre
 

Detta dokument har följande omfattning:

a) riktlinjer och vägledning för att säkerställa korrekt planering och skydd av träd vid arbeten samt främja träds överlevnad och kondition.

b) utformning av trädskyddsåtgärder, bedömning, planering och åtgärder för att minska negativ inverkan på träd som direkt eller indirekt berörs av arbeten.

c) rekommendationer för att undvika eller minimera skador på trädens rötter, stammar och kronor under byggaktiviteter och andra arbeten.

d) definitioner av relevanta termer och begrepp som används inom området arbeten vid träd.