IT- tillämpningar inom utbildning

Kommittébeteckning: SIS/TK 450 (IT-standarder för Lärande)
Källa: SIS
Svarsdatum: den 14 feb 2020
Se merSe mindre
 

Denna standard beskriver överföring av information mellan följande processer: — Skoladministration — Tjänstefördelning — Schemaläggning Standarden beskriver också överföring av information från processen Schemaläggning till olika processer som använder lektionsinformation. Denna standard omfattar även: — Beskrivning av innebörden hos begrepp som förekommer i standarden — Klassdiagram som redogör för informationens struktur — Villkor för när information är obligatorisk — Protokoll för datautbyte — Värdeförråd Denna standard omfattar inte — Hur processen Skoladministration mottar information från andra processer eller system