Identifieringskort och tillhörande läsarenheter

Kommittébeteckning: SIS/TK 448 (Teknik och stödsystem för personlig identifiering)
Källa: ISO
Svarsdatum: den 3 jul 2018
Se merSe mindre