IT- tillämpningar inom bygg- och anläggningsindustri

Kommittébeteckning: SIS/TK 269 (Information för byggande och förvaltning)
Källa: CEN
Svarsdatum: den 28 mar 2019
Se merSe mindre
 

This European standard establishes the rules for defining properties used in construction and a methodology for authoring and maintaining them, for a confident and seamless digital share between stakeholders.

Regarding definition of properties and groups of properties, the standard provides:

— definitions of properties and groups of properties as a list of attributes

— definition of each attributes

Regarding authoring and maintaining process, the standard provides:

— definition and role of applicants,

— definition and role of experts and college of experts,

— definition of request’s attributes,

— definition of expert’s attributes,

— a governance model through the establishment of a steering committee;

— management rules to interconnect dictionaries through properties and groups of properties mapping process.