Betong och betongprodukter

Ämnesområden: Betong och betongprodukter
Kommittébeteckning: SIS/TK 191 (Förtillverkade betongprodukter)
Källa:
Svarsdatum: den 23 apr 2024
Se merSe mindre
 

 I detta dokument anges kompletterande krav, rekommendationer och information till SS-EN 13369:2024 [1], inom ramen för det som ar tillatet enligt SS-EN 13369:2024 [1]

 För sakerhetsbedömningar se  Bilaga C