Grafiska symboler för användning på speciell utrustning

Kommittébeteckning: SIS/TK 360 (Brand och räddning)
Källa: SIS
Svarsdatum: den 28 mar 2019
Se merSe mindre
 

Denna standard anger principer för utformning av utrymningsplaner som ska innehålla relevant brandsäkerhetsinformation, utrymningsväg samt placering av nödutrustning och utrymningshjälpmedel för människor som vistas i byggnaden.

Denna standard omfattar inte planer eller tekniska ritningar som ska användas av räddningstjänsten eller andra specialister. Denna standard är inte tillämplig för järnväg, vägtrafik, sjöfart, flygtrafik eller gruvdrift.