Metrologi och mätning. Fysiskaliska fenomen (Ordlistor)

Kommittébeteckning: SIS/TK 432 (Hydrometri)
Källa: CEN
Svarsdatum: den 21 dec 2020
Se merSe mindre
 

This International Standard gives terms, definitions and symbols used in standards in the field of hydrometry.