Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand

Kommittébeteckning: SIS/TK 400 (Andningsskydd)
Källa: CEN
Svarsdatum: den 21 okt 2019
Se merSe mindre
 

This document specifies methods for flame tests to be applied to respiratory protective devices.