Sprutor, kanyler och katetrar

Kommittébeteckning: SIS/TK 330 (Förbrukningsmaterial inom sjukvården)
Källa: CEN
Svarsdatum: den 25 jan 2019
Se merSe mindre
 

This ISO standard specifies requirements for enteral feeding systems comprising enteral giving sets, enteral giving set extensions, enteral syringes, enteral feeding catheters, enteral accessories and their connector systems.