Värmeåtervinning. Värmeisolering

Kommittébeteckning: SIS/TK 189 (Innemiljö och energianvändning i byggnader)
Källa: CEN
Svarsdatum: den 15 feb 2022
Se merSe mindre
 

This document defines physical quantities and other terms in the field of thermal insulation relating to heat transfer by radiation.