Ritteknik: allmänt

Kommittébeteckning: SIS/TK 269/AG 01 (Presentation)
Källa:
Svarsdatum: den 17 jun 2024
Se merSe mindre
 

 I detta dokument anges krav och rekommendationer för utformning av och innehall i namnruta för ritningar och andra dokument i teknisk dokumentation av hus och anlaggningar i den svenska byggsektorn. Anmarkning Kraven i detta dokument ar sarskilda för byggsektorn i Sverige och ar baserade pa SS-EN ISO 7200:2004 Detta dokument omfattar inte jarnvagsanlaggningar utan för dessa galler SS-EN 15016-1 [3].