Tekniker för automatisk identifiering och datafångst

Kommittébeteckning: SIS/TK 166 (Förpackningslogistik och spårbarhet)
Källa: ISO
Svarsdatum: den 19 mar 2018
Se merSe mindre
 

This part of ISO/IEC 15963 specifies the procedural requirements to maintain identities and outlines the obligations of the Registration authority.