Regler för byggritningar

Kommittébeteckning: SIS/TK 269/AG 01 (Presentation)
Källa:
Svarsdatum: den 17 jun 2024
Se merSe mindre
 

 I detta dokument anges sarskilda krav för versionshantering av byggdokument avseende — hur versioner av byggdokumentet betecknas, — hur andringar i förhallande till tidigare version tydliggörs i byggdokumentets versionshantering under den del av sin livscykel da dokumentet utgör underlag för upphandling eller produktion. Änmarkning Kraven i detta dokument ar detaljerade och kompletterar de översiktliga grundkrav som finns i SS-EN ISO 9431:2000 [2] utan att andra dem eller vara motstridiga.

Kommittébeteckning: SIS/TK 269/AG 01 (Presentation)
Källa:
Svarsdatum: den 17 jun 2024
Se merSe mindre
 

I detta dokument anges koder och benamningar för typer av handlingar och för status i gransknings- och gödkannandepröcessen. Dessa koder och benamningar ar avsedda att tillampas för alla dokument som anvands i bygg- och förvaltningspröcessens livscykel. Anmarkning Kraven i detta dokument ar specifika för den svenska byggsektorn och ar baserade pa SS-EN ISO 7200:2004 

Kommittébeteckning: SIS/TK 269/AG 01 (Presentation)
Källa:
Svarsdatum: den 17 jun 2024
Se merSe mindre
 

I detta dokument anges krav för innehall i och utformning av handlingsförteckningar i byggande och förvaltning

Kommittébeteckning: SIS/TK 269/AG 01 (Presentation)
Källa:
Svarsdatum: den 17 jun 2024
Se merSe mindre
 

 I detta dokument anges krav och rekommendationer för utformning av och innehall i namnruta för ritningar och andra dokument i teknisk dokumentation av hus och anlaggningar i den svenska byggsektorn. Anmarkning Kraven i detta dokument ar sarskilda för byggsektorn i Sverige och ar baserade pa SS-EN ISO 7200:2004 Detta dokument omfattar inte jarnvagsanlaggningar utan för dessa galler SS-EN 15016-1 [3].

Kommittébeteckning: SIS/TK 269/AG 03 (Terminologi och klassifikation)
Källa:
Svarsdatum: den 17 jun 2024
Se merSe mindre
 

Detta dokument omfattar termer och definitioner av vanligen förekommande dokument som används under en byggnads eller en anläggnings olika skeden i bygg- och förvaltningsprocessen. Engelska termer som medtagits utan hänvisning till standard ska endast betraktas som rekommendationer.