Tryckkärl-ej eldberörda (SS-EN 13445)

Kommittébeteckning: SIS/TK 298 (Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar)
Källa: CEN
Svarsdatum: den 23 dec 2019
Se merSe mindre
 

Denna del av denna Europastandard anger krav på konstruktion av icke-eldberörda tryckkärl som täcks av EN 13445-1:2002 och är tillverkade av stål enligt EN 13445-2:2002. EN 13445-5:2002, bilaga C anger krav på konstruktion av åtkomst- och inspektionsöppningar, stängningsmekanismer och speciella låselement.