Järn och stål

Ämnesområden: Gjut- och tackjärn
Kommittébeteckning: SIS/TK 130 (Gjutet järn och stål)
Källa: ISO
Svarsdatum: den 30 jun 2019
Se merSe mindre
 

This International Standard defines the grades and the corresponding requirements for ausferritic spheroidal graphite cast irons.

This International Standard specifies five grades of ausferritic spheroidal graphite cast iron by a classification based on mechanical properties measured on machined test pieces prepared from

— separately cast samples, cast side-by-side or cast-on samples;

— samples cut from a casting.

This International Standard also specifies two grades by a classification as a function of hardness.