Detaljer om förslaget

Durability of wood and wood-based products Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 3: assessment of durability of wood-based panels
Nummer:prEN 113-3
Kommitté:SIS/TK 182
Sista svarsdatum:den 23 nov 2021
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.