Detaljer om förslaget

Mechanical vibration - Torsional vibration of rotating machinery - Part 1: Land-based steam and gas turbine generator sets in excess of 50 MW
Nummer:ISO/DIS 22266-1
Kommitté:SIS/TK 111
Sista svarsdatum:den 16 sep 2021
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.