Detaljer om förslaget

Machine tools - Capability evaluation of machining processes on metal cutting machine tools
Nummer:ISO/DIS 26303
Kommitté:SIS/TK 491
Sista svarsdatum:den 3 maj 2021
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.