Detaljer om förslaget

Bitumens and bituminous binders - Determination of adhesivity of cut-back and fluxed bituminous binders by water immersion test - Aggregate method
Nummer:prEN 15626
Kommitté:SIS/TK 202/AG 08
Sista svarsdatum:den 16 jul 2024
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.