Detaljer om förslaget

Nuclear energy — Nuclear fuel technology — Determination of neptunium in nitric acid solutions by spectrophotometry
Nummer:ISO/DIS 13465
Kommitté:SIS/TK 405
Sista svarsdatum:den 26 mar 2024
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.