Detaljer om förslaget

Paper and board — Determination of roughness/smoothness (air leak methods) — Part 2: Bendtsen method
Nummer:ISO 8791-2:2013
Kommitté:SIS/TK 157
Sista svarsdatum:den 25 mar 2024
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.