Detaljer om förslaget

Identification cards — Integrated circuit cards — Part 3: Cards with contacts — Electrical interface and transmission protocols — Amendment 1: Additional voltage classes
Nummer:ISO/IEC 7816-3:2006/DAmd 1
Kommitté:SIS/TK 448
Sista svarsdatum:den 22 mar 2024
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.