Detaljer om förslaget

Electromagnetic pulse welding - Part 3: Qualification of welding operators and weld setters
Nummer:prEN 18007-3
Kommitté:SIS/TK 134
Sista svarsdatum:den 2 nov 2023
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.