Detaljer om förslaget

Electromagnetic pulse welding - Part 1: Welding knowledge, terminology and vocabulary
Nummer:prEN 18007-1
Kommitté:SIS/TK 134
Sista svarsdatum:den 2 nov 2023
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.