Detaljer om förslaget

Safe business practice - Verified supplier and supply chain
Nummer:ftSS 618000
Kommitté:SIS/TK 618
Sista svarsdatum:den 8 sep 2023
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.