Detaljer om förslaget

Carbon-fibre-reinforced composites - Determination of the resin, fibre and void contents
Nummer:ISO/DIS 14127
Kommitté:SIS/TK 156
Sista svarsdatum:den 19 maj 2023
 
Detta förslag är inte längre tillgängligt för att läsas. Inlämnade kommentarer har samlats in och kommer att behandlas av ansvarig kommitté.